Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov

Tilrettelagt opplæring – mindre grupper

 

 • Helse og oppvekstfag
 • Salg og service
 • Studiespesialiserende

I mindre grupper er det 2-4 elever som blir fulgt av kontaktlærer og 1-2 assistenter. I opplæringen i de enkelte fag, varierer gruppestørrelsen. Det er stor variasjon i tilretteleggingsbehovet, men felles for alle elevene er at de ikke kan følge ordinære kurs.

Det legges vekt på praktiske ferdigheter og aktiviteter som er relevant for å forberede de til arbeid og samfunnslivet etter videregående.

Målet er at elevene etter avsluttet skolegang skal stå best mulig rustet til en selvstendig livssituasjon med hensyn til sosial kompetanse, egen bosituasjon, arbeid og fritid.

Det undervises både i programfag og fellesfag. Eksempel på fag er helsefag, norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving, friluftsliv, svømming, musikk, drama, sansemotorikk, botrening, matlaging, arbeidstrening med mer. All opplæring er individuelt tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og behov. Det utarbeides en individuell utviklingsplan for hver elev. (IOP).

Avdelingen har forskjellige lokaler i Ski Næringspark:

 • I Anolitveien finnes rommene som er spesielt tilpasset elever med ulike funksjonshemninger og diverse fagrom som musikkrom, sanserom, hybelkjøkken, botreningsrom med mer.
 • Verkstedet i Anolitveien brukes til arbeidstrening og snekkerverksted.
 • I hovedskolen ligger undervisningsrom som brukes til opplæring i små grupper og i programfag.

Tilrettelagt avdeling har et godt samarbeid med de ordinære kursene ved skolen, og elevene fra tilrettelagt avdeling er godt integrert i skolesamfunnet.

DreamCorner

Mindre grupper har startet egen bedrift som gir elevene mulighet til å få arbeidspraksis på skolen. Empo tv var på besøk og laget en reportasje om kafeen DreamCorner:

Bålsekken 

Tilrettelagt opplæring – større grupper

 

 • Helse og oppvekstfag
 • Service og samferdsel

Dette er et kurs som gir elevene mulighet til å få opplæring etter individuelle behov og individuelle mål:

 • Å forberede elevene til et bevisst yrkesvalg og til arbeidslivet
 • Å styrke ferdigheter i fellesfagene med mulighet til å avslutte disse på VG1 nivå.
 • Å gi mulighet til å kombinere opplæring på skolen med opplæring på en praksisplass med oppfølging fra skolen
 • Å gi mulighet til å ta et ordinært VG1 kurs over to år
 • Å forberede elever til lærekandidatordningen, lærling og/eller til en ordinær arbeidsplass
 • Å styrke elevenes sosial kompetanse for å lette overgangen til videre skolegang og/eller arbeid

Elevene får en individuell opplæringsplan, og får tilbud om tilpasset opplæring i fellesfag, med mulighet for å avslutte fag. Drømtorp gir opplæringstilbud innen programområdene helse- og oppvekstfag og service og samferdsel.

Eleven og skolen samarbeider om valg av praksissted. Personalet ved avdelingen følger eleven opp ved utplassering.

Tilrettelagt opplæring i større gruppe holder til i lokaler i et sidebygg til hovedskolen med klasserom, hybelkjøkken, treningsrom og utstyr for diverse andre aktiviteter. Det er stor voksentetthet på avdelingen.

 

Ønsker du å bli kjent med oss?

Elever som ønsker å bli kjent med tilrettelagte gruppene ved Drømtorp videregående skole, er hjertelig velkommen til å besøke oss alene eller med foresatte og å være sammen med oss gjennom en skoledag. Ring oss eller send en mail, så avtaler vi et besøk.

 

Kontaktpersoner

Vidar Reiersen

Avdelingsleder

E-post Vidar.Reiersen@dromtorp.vgs.no

Tlf: 91633216

Tora Frøseth

Avdelingsleder

E-post Tora.Froseth@dromtorp.vgs.no

Tlf: 40481132