Service og samferdsel

Er du service-minded og positiv? Har du gode samarbeidsevner og lyst til å skape gode resultater? Kunne du tenke deg å jobbe innenfor salg, kontor, sikkerhet, reiseliv eller IKT?

Service og samferdsel på Drømtorp

Service og samferdsel er viktige områder innen morgendagens samfunn. Her får du opplæring som gir deg et grunnlag med tanke på videre valg på vg2 innen:

 • Salg, service og sikkerhet, som utvikler kompetanse innen markedsføring, kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser
 • IKT-servicefag, som utvikler kompetansen innen drift og vedlikehold av IKT-systemer og brukerstøtte i privat og offentlig virksomhet
 • Reiselivsfaget, som utvikler kompetanse for jobb innen reiselivsnæringen.

Hva lærer du?

 • Du lærer om service og kommunikasjon i ulike virksomheters drift, produksjon og markedsføring, samt bedriftsetablering.
 • Du lærer om grunnleggende forhold mellom mennesker, kulturforståelse og etikk, samt kundebehandling og analyse av kundenes behov.
 • Du får kompetanse innen planlegging, oppfølging og kvalitetssikring av ressursbruk og arbeidsprosesser.
 • Du får kunnskaper om lover og regelverk for aktuelle virksomheter.
 • Du får kunnskaper innen salg, sikkerhet, informasjonsteknologi og reiseliv.
 • Du lærer om ungdomsbedrift
 • Du får noe utplassering i næringslivet.
 • Du får kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering gjennom å etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift.

Studietur

Elevene på reiseliv drar på studietur for å utvikle sine ferdigheter som servicepersonale.