IKT-servicefag Vg2

Interessert i IKT? Ønsker du en jobb innen drift og vedlikehold av IKT systemer, og i tillegg liker å arbeide med å hjelpe og veilede mennesker, er kanskje dette faget noe for deg.

 

Beskrivelse/Formål

Inntakskrav: Vg1 service og samferdsel, kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk, Vg1 design og håndverk, Vg1 elektrofag, Vg1 helse- og sosialfag, Vg1 idrettsfag, Vg1 medier og kommunikasjon, Vg1 musikk, dans og drama, Vg1 naturbruk, Vg1 restaurant- og matfag, Vg1 studiespesialisering (med eller uten formgivingsfag), Vg1 teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester.

Hva lærer du?

• Kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere installasjon og drift av IKT systemer

• Lære om sikkerhetssystemer i forhold til IKT

• Lære om bruker- og driftsstøtte, service og samhandling med brukere og leverandører av IKT systemer

• Lære om informasjonssikkerhet, etikk og personvern

• Kunne anvende regelverk og avtaler for IKT løsninger

• Kunne installasjon, bruk og vedlikehold av programvare

• Kunne drive rådgiving, veiledning og opplæring i bruk av IKT systemer

Yrkesmuligheter

Etter fullført eksamen kan du søke deg læreplass og siden ta fagbrev som IKT-servicemedarbeider. Et annet alternativ er å ta påbygging til generell studiekompetanse for videre studier.

Som IKT servicearbeider kan du arbeide med blant annet installasjon, drift ogbrukerstøtte i forhold til IKT.

Fag- og timefordeling

  • Engelsk: 2 timer
  • Kroppsøving: 2 timer
  • Norsk: 2 timer
  • Samfunnsfag: 3 timer

 

  • Bruker- og driftsstøtte: 6 timer
  • Drift og vedlikehold: 6 timer
  • Virksomhetsstøtte: 5 timer
  • Yrkesfaglig fordypning: 9 timer

Totalt 35 timer

Yrkesfaglig fordypning

Dettilbys flere valgmuligheter til fordypning. Drømtorp har et tilbud hvor du kan være utplassert i en bedrift ukentlig eller det er mulighet for å starte opp en egen ungdomsbedrift. Ta kontakt for mere informasjon.