Medier og kommunikasjon Vg3

Gå enda mer i dybden på mediefagene. Forståelse og modning gjør deg tryggere og mer selvstendig når du skal gjøre egne valg. Du er på VG3.

På VG3 er det modning, bevissthet og videre utvikling i mediefagene som gjelder. Du har nå blitt ganske god i programvare, men kan fortsatt utvikle deg videre. Du vil få enda større grad av frihet når det gjelder hva slags arbeider du vil fokusere på. Du blir mer selvstendig når det gjelder dine egne valg og hvordan du skal løse en oppgave. Kanskje har du oppdaget at å lage filmer er det du synes er aller mest morsomt? Eller liker du best å skrive historier eller ta fotografier? På VG3 vil du i større grad få mulighet til å spesialisere deg og bli enda flinkere på det du liker best. Du vil også få en enda dypere forståelse av viktige temaer som pressens samfunnsansvar, ytringsfrihet og hvordan mediene påvirker oss.

Du vil også få velge deg to valgfrie programfag som du skal ha til sammen 10 timer i uka. Det kan enten være et medierelatert fag som bilde, tekst, grafisk design eller mediespesialisering. Da vil du kunne fordype deg i den delen av mediefagene du liker aller best, og få mange praktiske oppgaver i det. Det vil si – enda flere morsomme timer på skolen! Eller du kan velge et annet valgfritt programfag som psykologi, sosiologi, informasjonsteknologi eller markedsføring. Du kan ikke velge det samme valgfrie programfaget som du valgte på VG2.

Merk deg at dersom du ikke har tatt fremmedspråk på ungdomsskolen, så må et av de valgfrie programfagene dine på VG3 være et fremmedspråk.

Vi gjør oppmerksom på at de valgfrie programfagene kan endres fra ett skoleår til et annet. Ønsker du mer informasjon om dette så kan du kontakte oss.

Av fellesfag kommer du til å ha norsk, kroppsøving, historie samt religion og etikk.