Medier og kommunikasjon Vg1

Nye, spennende opplevelser og ditt første møte med mediefagene venter deg på VG1.

På VG1 skal du få en grunnleggende forståelse og kompetanse i mediefagene. Her tenker vi at du får stilt mye av nysgjerrigheten for hva mediefagene kan gi deg. Vi vil åpne øynene dine for mye av det morsomme som finnes innen medieverdenen! Du vil få en grunnopplæring i spennende programvare som gjør deg i stand til jobbe med grunnleggende teknikker innen f.eks film, lyd og foto. Kanskje får du lage din første kortfilm, du blir flinkere og mer bevisst når du skal ta bilder, du lærer hvordan du skal være kritisk til kilder og litt om hvordan sosiale medier påvirker deg og samfunnet rundt deg. Du får både leke og lære gjennom fagene medieuttrykk og mediesamfunnet! Av fellesfag kommer du til å ha fremmedspråk, matte, norsk, kroppsøving, naturfag og engelsk. De to sistnevnte fagene er avsluttende fag på VG1. Det er verdt å merke seg at på Drømtorp vgs tilbyr vi kun P-matte. Fremmedspråkene du kan velge mellom er tysk eller spansk.