Involvering av foresatte

Foresatte er viktige medspillere for å oppnå gode resultater

Foresatte påvirker elevenes resultater

Forskning dokumenterer at foresatte har stor innvirkning på elevenes læring og dermed resultatene de oppnår på skolen. Videregående skole er krevende. De faglige kravene øker vesentlig og kravene til elevene innsats og bruk av tid til skolearbeid øker også.

Det er viktig at foresatte bryr seg på en positiv måte og at de støtter elevene. Elevene trenger også en forsterkning av de forventninger og krav som skolen stiller. Fraværet blant elevene er urovekkende høyt og et samarbeid med foresatte er av avgjørende betydning for å lykkes med redusert fravær.

Tilbakemeldinger og It's learning

Kontaktlærerne er nærmeste kontaktperson for foresatte. På Drømtorp skal foresatte få en tilbakemelding om elevens utvikling minimum to ganger i halvåret. I tillegg har foresatte mulighet til å involvere seg via læringsplattformen It´s Learning. Her publiseres mye informasjon om elevenes opplæring. På Drømtorp anbefaler vi foresatte å være gjest på It´s Learning.

Foresatte - viktige samarbeidspartnere

Foresatte er også viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre Drømtorp til en enda bedre skole. Vi trenger både ros og ris. Konstruktiv kritikk tar vi gjerne. Skolen trenger påvirkning fra utsiden, og foresatte er en viktig ressurs. Vi setter også stor pris på foresatte som bidrar i opplæringen. Dere er hjertelig velkomne til å holde foredrag, invitere til bedriftsbesøk, ta imot elever på utplassering osv.