Flest mulig fullført og bestått

Skolen vil utfordre den enkelte elevs vilje til å yte sitt beste, slik at minst 89 % gjennomfører og består det kurset de går på.