Drømmeskolen

Drømmeskolen er et program som skal fremme elevenes psykiske helse og deres psykososiale læringsmiljø.

 Tankene bak programmet er at lærere og elever kan jobbe sammen for å få tilhørighet til skolen, trygghet i klasserommet og ha et godt læringsmiljø for alle. Drømmeskolen tror at elever kan hjelpe hverandre med å oppnå dette. Derfor er noen eldre elever mentorer for nye 1. klasser på Drømtorp. 

Allerede første skoledag tar de utvalgte elevmentorene i mot de nye klassene sammen med kontaktlærer. Så tidlig som mulig gjennomføres også et 3-timers seminar i klassene med temaer som tar opp disse emnene. Elevmentorene vi også arrangere et par små sosiale aktiviteter i spisefri slik at vg1-klassene også blir kjent på tvers av programfag. Drømmeskolens program strekker seg også over i termin to med lignende opplegg. 

Vi håper at elevene på Drømtorp skal føle seg sett og respektert i et læringsmotivert skolemiljø. Gjennom tiltak som for eksempel Drømmeskolen, tror vi at våre elever kan oppnå dette.