Rektor og ledelse

Sissel Onstad

Rektor 

Marianne Vik

Assisterende rektor, avdelingsleder fellesfag

Marit Bulterud

Avdelingsleder Medier og kommunikasjon

Ulf Reinert Kirkemo

Administrasjonsleder

Taran Leifson

Studieleder, avdelingsleder realfag

Anne Berit Lerfald (vikar)

Avdelingsleder Helse og oppvekst

Tora Frøseth

Avdelingsleder Service og samferdsel

Vidar Reiersen

Avdelingsleder

Kontaktpersoner

Sissel Onstad

Rektor

E-post Sissel.Onstad@dromtorp.vgs.no

Taran Leifson

Avdelingsleder

E-post Taran.Leifson@dromtorp.vgs.no

Tora Stenbråten Frøseth

Avdelingsleder

E-post Tora.Stenbraten.Froseth@dromtorp.vgs.no

Anne Berit Lerfald

E-post Anne.Berit.Lerfald@dromtorp.vgs.no

Vidar Reiersen

Avdelingsleder

E-post Vidar.Reiersen@dromtorp.vgs.no