Rektor og ledelse

Sissel Onstad, rektor

Epost: sissel.kristin.onstad@dromtorp.vgs.no
Telefon: 61 91 46 05
Mobil: 99 70 77 71

Marianne Vik, assisterende rektor og avdelingsleder for fellesfag

E-post: marianne.vik@dromtorp.vgs.no
Mobil: 92 03 35 19

Marit Bulterud, avdelingsleder for IKT-servicefag og Medieproduksjon

E-post: marit.synnove.bulterud@dromtorp.vgs.no
Mobil: 92 88 54 31

Anne Katrine Høegh Krohn, avdelingsleder for realfag og Medier og kommunikasjon

E-post: anne.katrine.hoegh.krohn@dromtorp.vgs.no
Mobil: 48 27 42 46

Venche Thon, avdelingsleder for Helse og oppvekst

E-post: venche.merete.thon@dromtorp.vgs.no
Mobil: 99 02 15 69

Tora Frøseth, avdelingsleder for Service og samferdsel og Større grupper

E-post: tora.stenbraten.froseth@dromtorp.vgs.no
Mobil: 40 48 11 32

Vidar Reiersen, avdelingsleder for Mindre grupper

E-post: vidar.reiersen@dromtorp.vgs.no
Telefon: 64 91 46 09
Mobil: 91 63 32 16

Kontaktpersoner

Sissel Kristin Onstad

Rektor

E-post Sissel.Kristin.Onstad@dromtorp.vgs.no

Tlf: 99707771

Tora Frøseth

Avdelingsleder

E-post Tora.Froseth@dromtorp.vgs.no

Tlf: 40481132

Vidar Reiersen

Avdelingsleder

E-post Vidar.Reiersen@dromtorp.vgs.no

Tlf: 91633216

Venche Merete Thon

Avdelingsleder

E-post Venche.Merete.Thon@dromtorp.vgs.no

Tlf: 99021569

Marit Synnøve Bulterud

Avdelingsleder

E-post Marit.Synnove.Bulterud@dromtorp.vgs.no

Tlf: 92885431

Anne Katrine Høegh Krohn

Avdelingsleder

E-post anne.katrine.hoegh.krohn@dromtorp.vgs.no

Tlf: 48274246