Historie

Skolen ble etablert i 1967 som Ski yrkesskole for handel og kontor i Kirkeveien i Ski (nå Kontra kulturskole). Ved innføring av videregående opplæring i 1976 fikk skolen navnet Kontra videregående skole. Høsten 1993 flyttet skolen til Ski Næringspark og byttet navn til Drømtorp videregående skole. Navnet Drømtorp er gammelt. På 1400-tallet kunne man finne Drymbulstorp. Drymbull er et personnavn, som er avledet av Drumbr som betyr trekubbe og torp som betyr tett bebodd, folksomt sted.

Formen Drømtorp er registrert i 1578.

Der hvor Drømtorp videregående skole ligger i dag var det engang i tiden en sprengstoffabrikk. Fra høsten 1984 ble den nedlagt.