Konsekvenser ved karakter 1 og IV

Elever som har fått 1 og eller IV i ett eller flere fag, vurderes som ikke kompetente til å søke Vg2/Vg3. Søkere med 1 og eller IV har ikke bestått, og har i utgangspunktet ikke rett til inntak på høyere trinn. Det kan gjøres unntak etter en intern vurdering på skolen.

  • Dersom en elev får karakteren 1 i standpunktkarakter kan eleven melde seg opp til særskilt eksamen påfølgende høst. Søknadsfristen er 15.september og påmeldingen sendes til skolen.

  • Dersom en elev får karakteren 1 på eksamen kan eleven melde seg opp til ny eksamen påfølgende høst. Søknadsfristen er 15.september og påmeldingen sendes til skolen.

  • Dersom en elev får karakteren IV i standpunkt må eleven melde seg opp til privatisteksamen i faget. Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen er 15.september for eksamen i november/desember og 1.februar for eksamen i mai/juni. Oppmeldingen gjøres via privatistweb.no

  • Dersom en elev er syk på eksamensdagen må han/hun levere legeerklæring på at han/hun var syk den dagen. Eleven kan da melde seg opp til utsatt eksamen påfølgende høst. Søknadsfristen er 15.september og påmeldingen sendes til skolen.

  • Dersom en elev ikke møter til eksamen og ikke kan dokumentere fraværet med legeerklæring må eleven melde seg opp som privatist i faget. Fristen for å melde seg opp til privatisteksamen er 15.september for eksamen i november/desember og 1.februar for eksamen i mai/juni. Oppmeldingen gjøres på privatistweb.no

  • Dersom en elev får karakteren 1 i standpunkt og består eksamen i faget er faget bestått. Dette gjelder ikke tverrfaglig eksamen, da må alle tre underliggende programfag være bestått, selv om eleven består tverrfaglig eksamen

  • Dersom en elev har bestått standpunktkarakter, men stryker til eksamen er ikke faget bestått og eleven må melde seg opp til særskilt eksamen i faget.

  • Dersom en elev får IV i standpunkt og trekkes til eksamen i faget vil eksamenskarakteren annulleres

  • Elever som har fått 1 og eller IV i to eller flere fag, vurderes som ikke kompetente til å søke Vg2/Vg3. Søkere med 1 og eller IV har ikke bestått året, og har i utgangspunktet ikke rett til inntak på høyere trinn. Imidlertid kan det gjøres unntak dersom det etter en intern vurdering på skolen er dokumentert at søkeren har de kunnskapene og ferdighetene som etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet er nødvendige for å følge undervisningen (jf.§§ 6-22 og 6-23 i forskriftene).

  • Elever som vurderes ikke å flyttes opp på høyere nivå, blir stoppet av Inntakskontoret. De kontakter eleven slik at de kan endre søknaden. Det er ikke klageadgang for elever som ikke flyttes opp.