Førstegangsvitnemål

Elever som ved utløpet av normal tid har bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, kan få førstegangsvitnemål. Du kan konkurrere deg inn på høyere utdanning i kvoten for førstgangsvitnemål til og med det året du fyller 21 år.

Disse elevene kan få førstegangsvitnemål:

 • Elever som benytter seg av retten til særskilt og utsatt eksamen (§ 3-33 og § 3-35 i forskriften).

 • Elever som har rett til ny eksamen på grunn av at de har fått medhold i klage på bortvisning (§ 3-36 i forskriften).

 • Elever som har rett til ny eksamen fordi eksamenen er annullert av Utdanningsdirektoratet (§ 3-37 i forskriften).

 • Elever som er tatt inn til videregående opplæring over fire år i en kombinasjon med ordinær treårig videregående opplæring og idrettsutøving.

 • Elever som har fått utvidet tid som følge av innvilget søknad om omvalg (§ 3-1 fjerde ledd i opplæringsloven).

 • Elever som har fått vedtak om utvidet opplæringstid (§ 3-1 femte ledd i opplæringsloven).

 • Elever som har en langvarig sykdom.

 • Elever som har fått utvidet tid på grunn av deltakelse i internasjonal utveksling, gjennomføring av folkehøyskole, verneplikt eller omsorgsarbeid på minst seks måneder.

 • Elever som har tatt fag i videregående opplæring mens de var elever på ungdomstrinnet, skal også ha førstegangsvitnemål, dersom de for øvrig oppfyller vilkårene.

Disse elevene kan ikke få førstegangsvitnemål:

 • Elever som har rett til ny eksamen på grunn av ikke bestått eksamenskarakter (§ 3-34 i forskriften) etter utløpet av «normal tid», kan ikke få førstegangsvitnemål. Dvs at hvis en elev stryker til eksamen på Vg3 vil eleven miste førstegangsvitnemålet sitt

 • Vitnemål fra yrkesfaglige utdanningsprogram kan ikke merkes som førstegangsvitnemål. Du kan likevel konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål så lenge
  • det yrkesfaglige utdanningsprogrammet er bestått på normal tid og

  • du har tatt studiekompetansefagene eller Vg4 påbygg til generell studiekompetanse og

  • ikke fyller mer enn 21 år.

Les mer om kvote for ordinært vitnemål og førstegangsvitnemål her