Ofte stilte spørsmål 

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene.

Når er fristen for å søke om stipend fra Lånekassen for semestrene?  

Svar: Søknadsfrist for høstsemesteret er 15. november 

          Søknadsfrist for vårsemesteret er 15. mars 

 

Hva er «gyldig fravær»?  

Svar: det er ingenting som heter «gyldig fravær». Alt fravær vil bli ført, men er fraværet dokumentert fra sakkyndig instans så vil det kunne unntas fagfravær og ikke ha innvirkning på om eleven får karakter eller ikke. 

Det vil også være mulighet å søke om fratrekk av fravær på inntil 10 dager per skoleår i slutten av skoleåret dersom fraværet skyldes :  

  • Helse og velferdsgrunner 
  • Politisk arbeid 
  • Hjelpearbeid 
  • Lovpålagt oppmøte 
  • Representasjon på nasjonalt eller internasjonalt nivå 

  • Den obligatoriske delen av kjøreopplæringen til førerkort klasse B

    Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

    Se fraværsregler for vgs fra Utdanningsdirektoratet her.

 

Må eleven ha sykemelding fra lege på hvert minste fravær?  

Svar: Nei. I utgangspunktet trenger ikke eleven dokumentere at hun/han er syk en gang innimellom. Det er kun når fraværet blir stort at det vil være av betydning å få dokumentert fraværet slik at karakteren ikke påvirkes. 

Husk også at Lånekasseutbetalingene til eleven kan stoppes dersom udokumentert fravær over 20 dager per semester overskrides. 

 

Hva skjer hvis eleven mister busskortet sitt?  

Svar: Eleven må da kjøpe et nytt busskort til kr. 300 som innbetales til Ruter. Betalingslapp fås i resepsjonen på skolen.  

Et midlertidig busskort kan utstedes i mellomtiden men dette varer bare en uke og ny bestilling av busskort kan kun gjøres ved fremvisning av kvittering på innbetalt beløp. 

 

Vi har mottatt varsel om fare for at sønn/datter ikke får karakter i et fag. Hva gjør vi?  

Svar: Et varsel er akkurat det, et varsel. Det betyr at eleven står i fare for at lærer ikke har vurderingsgrunnlag på eleven i faget og innskjerpinger bør gjøres. Dette kan skyldes mangelfull innleveringer på oppgaver eller fravær i faget. En tett dialog med aktuell lærer er å oppmuntre. 

Kontaktperson

Stine Loe

E-post stine.loe@dromtorp.vgs.no