Lån og stipend

Endringer i Lånekassens forskrifter for 2019-2020 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt Lånekassens forskrift om tildeling av støtte for neste undervisningsår. 

Det er ikke mulig å søke om støtte for 2019–2020 ennå. Søknaden for høyere og annen utdanning åpner i slutten av april. Elever i videregående skole kan søke når de har opptak, og de fleste kan derfor først søke i juli. 

Klikk her for å lese mer 

Hvem kan søke lån og stipend?

Alle i videregående opplæring med ungdomsrett kan søke om lån og stipend. Alle søknader skal skje elektronisk på www.lanekassen.no

Ved skolestart, eller når man har fått innvilget skoleplass for året, kan man gå inn på Lånekassens hjemmesider og søke om lån eller stipend via elektronisk søknadsskjema.

Utstyrsstipend

Alle vil få innvilget utstyrsstipendet. Vi anbefaler derfor alle å søke om det.

Andre typer for lån og stipend behandles individuelt på bakgrunn av elevens og foreldres inntekt og sivilstatus.

Borteboerstipend

Dette stipendet kan det søkes om dersom foreldrehjemmet ligger mer enn 40 km fra skolen.

Dersom du av spesielle årsaker ikke kan bo hjemme, kreves det dokumentasjon på dette fra annen offentlig instans, som for eksempel PPT, barnevern el. Dette må sendes lånekassen direkte.

Skolen videreformidler kun svarbrevene som kommer to ganger i året, èn gang ved skolestart og èn gang i januar.

Skolen bekrefter overfor Lånekassa at eleven har møtt opp ved skolestart samt i annen termin. Dette gjøres elektronisk 2 ganger i året samtidig som skolen også bekrefter studieprogram og studiebelastning

Kan du miste retten til stipend?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i stipendsøknaden din kan du miste retten til stipend. Det samme gjelder hvis du har mer enn 20 dager ureglementert fravær per termin. Skolen plikter å melde inn dette til lånekassen.

Hvis du endrer eller avbryter utdanningen din vil også utbetalingene enten endres eller opphøre.