Tankekraft

For å leve et godt liv, er det viktig at du kan ta valg som gir mulighet for god psykisk og fysisk helse. Tankekraft er et program som har til hensikt å øke din kunnskap om psykisk helse og livshåndtering, slik at det er lettere å ta gode valg for deg selv og dem som er rundt deg. Tankekraft gjennomføres av kontaktlærer i elevteamtid for alle klasser på Vg1. Du lærer ulike teknikker og metoder for å håndtere tanker og følelser, medgang og motgang i livet.

 CC
CC

Programmet er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, og kontaktlærerne på Vg1 er kurset i programmet. I en artikkel i Aftenposten fra oktober 2018 står det om de første Vg1-elevene på Drømtorp som var med i programmet.