Drømmeskolen

Drømmeskolen er et program som skal fremme elevenes psykiske helse og psykososiale læringsmiljø.

På Drømtorp vgs bruker vi Drømmeskolen for å sørge for at alle elever er både faglig, sosialt og personlig inkludert, har medvirkning og kan delta aktivt i skolens fellesskap. Gjennom Drømmeskolen får du bli med og jobbe for et godt læringsmiljø i klassen og på skolen.

Drømmeklassen gjennomføres i hver nye klasse i løpet av første skoleuke på Vg1 og i løpet av de to første skoleukene på de øvrige trinnene. I Drømmeklassen lager dere kjennetegn på et godt læringsmiljø i deres klasse, og blir enige om gode tiltak for å sørge for at alle har det bra og kan lære. Arbeidet med Drømmeklassen fortsetter gjennom skoleåret ved at dere gjennomfører og reviderer tiltakene.

Elevmentorene er elever fra Vg2 og Vg3 som har påtatt seg en helt spesiell rolle i arbeidet med å bidra til at alle elever på skolen har det bra. Elevmentorene får opplæring i hvordan de kan bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Deres oppgaver er blant annet å ta imot nye elever når de begynner på skolen, lede drømmeklassen på Vg1, bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser på Vg1 og lage aktiviteter for hele skolen slik at elever kan bli kjent på tvers av klasser.