Skolens visjon

Ditt potensial, vårt felles ansvar

Skolens visjon uttrykker hva som er vår pedagogiske plattform og forteller hva som forventes av alle som deltar i læringsfellesskapet på Drømtorp. Målet vårt er at alle elever skal lære og utvikle seg, både faglig og sosialt. Vi vet at det skjer best sammen med andre og når alle på skolen samarbeider for å nå målet.

 Drømtorp vgs
Drømtorp vgs