Ressurspedagog

Tomas Simonsen er ressurspedagog her på skolen.

Ressurspedagogen bistår lærerne i arbeidet med å skape god tilpasset opplæring, og bidrar til å styrke tilbudet til elever som er i grenseland mot å få spesialundervisning. Han samarbeider med lærere gjennom observasjon av elever i klasserom og i dialog om tilpasset opplæring. Ressurspedagogen jobber også direkte med elever etter avtale med lærer, bistår med enkel kartlegging og gir hjelp med å skape trygghet, struktur, studieteknikk og lese- og læringsstrategier.

Ressurspedagogen, Tomas Simonsen, er tilgjengelig hver dag fra kl. 8 - 15.30

Kontaktperson

Tomas Simonsen

Ressurspedagog

E-post Tomas.Simonsen@dromtorp.vgs.no