Skolehelsetjenesten

Skolen har en gratis helsetjeneste bestående av helsesykepleier, psykisk helsearbeider og fysioterapeut. Alle i helsetjenesten har taushetsplikt.

 Hva kan helsetjenesten hjelpe deg med?

  • Tilby lett tilgjengelig helsetjeneste; alt er gratis
  • Eksempler på tema: Kosthold/trening, spiseproblemer, samliv, seksualitet, stress, prevensjon, kjønnssykdommer, abortspørsmål, røyking, rusmidler, psykisk helse, sorg, kriser, ensomhet, vold, overgrep, akutte og kroniske sykdommer
  • Du kan få tatt graviditetstester og klamydiatester. Helsetjenesten har nødprevensjon, plaster, bind, tamponger med mer
  • Tilby målrettede helseundersøkelser og oppfølging av enkeltelever ved behov
  • Delta på samarbeids- og tverrfaglige møter
  • Tilbud om undervisning/deltagelse i klassen i samarbeid med lærere ved behov

Hvordan få time?

Du kan ta kontakt direkte eller via telefon/sms og e-post.

Helsetjenesten kan henvise videre og har samarbeid med forskjellige instanser som skoleetaten, Helsestasjon for ungdom, fastlege, PPT, barnevern, Hjelper'n og andre.

Du får ikke fravær ved å benytte helsetjenesten.

Målsettingen med helsetjenesten er

  • Å fremme god helse og trivsel
  • Å gi elevene kunnskap og støtte til bedre helse og livskvalitet
  • Å forebygge problemer og helseskade

Helsestasjonen for ungdom(HFU)

Helsestasjonen for ungdom(HFU) er et tilbud for ungdom mellom 13- 20 år. Her jobber helsesykepleier, lege og psykisk helsearbeider.

HFU er åpen hver onsdag fra kl 14.00 – 17.00

Det er gratis på benytte tilbudet og timebestilling er ikke nødvendig.

Adresse: Kirkeveien 3( helsestasjonen i Ski, ved rådhuset).

E-post: hfu@ski.kommune.no