Karriereveiledning

Karriereveilederne gir råd og veiledning om valg av utdanning og yrker. De hjelper elevene å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger for å øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Veilederne skal også hjelpe elevene med å vurdere konsekvenser av valgene elevene gjør og forebygge feil valg av utdanning eller yrke.

Anne Katrine Høegh Krohn er karriereveileder for VG1. Hun er tilstede på M204 mentorrommet på mezzaninen hver mandag fra 10-10.45. Elevene må sende Anne en melding på teams på forhånd, om de ønsker å komme til veiledning. 
 
Christian Holter er karriereveileder for VG2 og VG3. Kontaktes på e-post: Halvor.Christian.Holter@dromtorp.vgs.no 
Han har i tillegg kontortid på biblioteket hver torsdag fra kl. 9 - 11.30.

Alle elever er velkommen til å ta kontakt!

Kontaktpersoner

Halvor Christian Holter

Lærer og karriereveileder

E-post Halvor.Christian.Holter@dromtorp.vgs.no

Anne Katrine Høegh Krohn

Avdelingsleder

E-post anne.katrine.hoegh.krohn@dromtorp.vgs.no

Tlf: 48274246