Utlån av lærebøker

Her finner du nyttig informasjon om utlånet av lærebøker

Utlån til elever

Alle med elevstatus ved Drømtorp videregående skole kan låne læremidler på skolebiblioteket. Vi låner ikke ut til privatister uten elevstatus.

  1. Elever har rett til lån av lærebøker i alle fag som de har elevstatus i. Utlånsvarighet: Ut skoleåret med innleveringsfrist siste skoledag i juni. 
  2. Elever kan låne lærebøker i fag som de tar som privatist hvis det er et minsteantall ledige eksemplarer. Utlånsvarighet: fra oppmelding og frem til eksamen samme semester.
  3. Elever kan låne lærebøker på dagsutlånshylle (Merk! Begrenset antall lærebøker) hvis de ikke har med lærebok. Er det ingen dagslåneksemplar tilgjengelig i ønsket fag, finnes ingen andre muligheter for lån. Utlånsvarighet: 1 dag. 
  4. Utlån av klassesett gjøres etter avtale med lærer for en kortere periode.
  5. Avbrytes opplæringen i løpet av skoleåret skal alt leveres umiddelbart for å unngå erstatningskrav.

Merk at hvis ikke lærebøkene leveres inn til avtalt frist, medfølger erstatningsansvar for eleven.

Rutinen bygger på Akershus fylkeskommunes Reglement for utlån av lærebøker.

Privatister

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist er du selv ansvarlig for å holde deg med læremidler og at disse følger læreplanen. Vi låner ikke ut læremidler til privatister som ikke har elevstatus ved Drømtorp videregående skole. Som privatist kan du heller ikke forvente å få låne bøker eller utstyr til forberedelse før og under eksamen. 

Læreplaner finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Utlån på høsten

Utlån av lærebøker på høsten organiseres av biblioteket etter oppsatt plan og skjer klassevis. I perioden hvor utlånet foregår er biblioteket stengt for normal drift.

Innlevering på våren

Innlevering av lærebøker på våren organiseres av biblioteket etter oppsatt plan og skjer klassevis. Alle klasser følger oppsatte tider for sin klasse. Det er satt opp tid for drop-in dersom du ikke er tilstedet når klassen leverer. I perioden hvor innleveringen foregår er biblioteket stengt for normal drift.

Husk at låne-pc fra IT-avdelingen også skal leveres inn før skoleslutt i juni.

Spørsmål?

Hvis noe er uklart eller du lurer på noe, finner du svar på de vanligst stilte spørsmålene om utlånet av lærebøker her. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål kan du kontakte biblioteket.