Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal medvirke til å skape et godt skolemiljø

Ved alle videregående skoler skal det være opprettet et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sett samman slik at representantene for elevene er i flertall.

Skolemiljøutvalet skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a. (Utdrag fra Oplæringsloven § 11-5a).