Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal medvirke til å skape et godt skolemiljø

Ved alle videregående skoler skal det være opprettet et skolemiljøutvalg. Utvalget har representanter for elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene er i flertall.

Skolemiljøutvalet skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9a. (Utdrag fra Opplæringsloven § 11-5a).