Elevrådet

Elevrådet er et demokratisk organ valgt av elevene og for elevene på Drømtorp.

Elevrådet har sammen med elevmentorene i Drømmeskolen en viktig rolle for å skape et godt læringsmiljø i den enkelte klasse og på skolen. Elevrådet er involvert i saker som gjelder arbeidet med læringsmiljøet, arbeidsforholdet og velferdsinteressene til elevene, og arrangerer sammen med elevmentorene aktiviteter for alle skolens elever gjennom året. Elevrådet samarbeider med Ski Røde Kors om solidaritetsaksjonen, kurs og andre aktiviteter. Elevrådet kan nås på epost: elevrad@dromtorp.vgs.no