Elevrådet

Elevrådet er et demokratisk organ valgt av elevene og for elevene på Drømtorp.

Elevrådet har sammen med elevmentorene i Drømmeskolen en viktig rolle for å skape et godt læringsmiljø i den enkelte klasse og på skolen. Elevrådet er involvert i saker som gjelder arbeidet med læringsmiljøet, arbeidsforholdet og velferdsinteressene til elevene, og arrangerer sammen med elevmentorene aktiviteter for alle skolens elever gjennom året. Elevrådet samarbeider med Ski Røde Kors om solidaritetsaksjonen, kurs og andre aktiviteter.

Elevrådet kan nås på epost: elevrad@dromtorp.vgs.no 

Elevrådsstyret

Leder Stellan Hjerpset-Østlie 3MKA
Nestleder Fredrik Andrè Kristiansen 1HSA
Sekretær Sunniva Lien 3PBA
Styremedlem Nikolai Aasbø Løge 2HEA
Styremedlem Nora Marie Pavels Smith 3PBA
Styremedlem Marcus Oterholm 4PÅ
Styremedlem Sharmarke Ahmed 2RLA

 

 

Kontaktperson

Tora Frøseth

Avdelingsleder

E-post Tora.Froseth@dromtorp.vgs.no

Tlf: 40481132