Tilrettelegging på eksamen

§ 3-32 i forskrift til opplæringsloven:

Eksamenskandidater med behov for særskilt tilrettelegging, kan etter søknad til skolen få tilrettelegging ved eksamen slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i faget. Der det i kompetansemålene er krav om skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke anledning til å tilrettelegge slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd.

På Drømtorp videregående skole anbefaler vi å søke tilrettelegging til eksamen tidlig (oktober), siste frist er 1.mai. Enkeltvedtaket gjelder for ett år, og tilrettelegging må søkes på nytt hvert skoleår.

Søknaden skrives direkte i VIS (det skoleadministrative systemet). Sammen med søknaden må det foreligge dokumentasjon fra lege eller sakkyndig instans. (Faglærer kan være sakkyndig instans ved vurdering av språkferdigheter hos eksamenskandidater med annet morsmål enn norsk). Søknaden behandles av rådgiver. Vedtatte tilretteleggingstiltak er et enkeltvedtak som kan påklages.

 

Kontaktperson

Marit Synnøve Bulterud

Avdelingsleder

E-post Marit.Synnove.Bulterud@dromtorp.vgs.no

Tlf: 92885431