Tillatte hjelpemidler

På Drømtorp videregående skole gjennomføres ulike typer eksamen. De ulike eksamenstypene tillater ulik bruk av hjelpemidler. Felles for alle er at hjelpemidlene skal være formålstjenlige, relevante og ikke svekke grunnlaget for å vurdere elevens egen kompetanse (j.fr. Forskrift til Opplæringslova).

Forberedelsesdel

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida. Ikke alle eksamener har forberedelsesdel.

Skriftlig eksamen

Som hovedregel er alle hjelpemidler tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Du har tilgjengelig noen utvalgte nettressurser på eksamen. Eksempler på dette kan være ordbøker, oppslagsverk, NDLA og Utdanningsdirektoratets sider. Disse ressursene er tilgjengelige på fylkets «Eksamensside».

For norsk, engelsk og fremmedspråk er ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Skriftlig eksamen med to deler (matematikk)

Del 1: Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Praktisk eksamen

Alle yrkesfag og medier og kommunikasjon har ulike praktiske eksamener. Alle eksamener gjennomføres forskjellig. Opplysninger om bruk av hjelpemidler må rettes til faglærer.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Snakk med faglærer om hvordan eksamen gjennomføres i de ulike fagene, og hvordan du kan bruke av hjelpemidler.

Kontaktperson

Marit Synnøve Bulterud

Avdelingsleder

E-post Marit.Synnove.Bulterud@dromtorp.vgs.no

Tlf: 92885431