Klage på eksamenskarakter

Du har anledning til å klage på en karakter eller formelle feil ved eksamen. Klagen skal sendes skolen du er elev ved/skolen du tok eksamen ved som privatist.  

Merk: Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil.

Du har rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for om du vil klage. Retten til begrunnelse gjelder likevel ikke på skriftlig eksamenskarakter.

Foresatte kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år. Det er ikke klagerett på underveisvurdering. Se lenke Klage på karakter 

Klagefristen er todelt:

vg3/ vg2 yrkesfag: her er det en hurtigklagefrist. Dette for at klagen skal bli behandlet i god tid før opptak til høyere utdanning.

For alle andre elever: som regel er dette 1.fredag i juli.

 

Hvis du ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen avbrutt. Fristen begynner å løpe igjen når du har fått begrunnelsen.

Hvordan skal du klage?

Du sender en mail til skolen (post@dromtorp.vgs.no) eller til skolens eksamensansvarlig. Bruk gjerne skjema for klage, de er lenket fra skolens hjemmeside. Du kan også komme med en skriftlig klage til administrasjonen.

Kontaktperson

Marit Synnøve Bulterud

Avdelingsleder

E-post Marit.Synnove.Bulterud@dromtorp.vgs.no

Tlf: 92885431