Eksamensplan

Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Eksamensplaner (UDIR)

Kontaktperson

Marit Synnøve Bulterud

Avdelingsleder

E-post Marit.Synnove.Bulterud@dromtorp.vgs.no

Tlf: 92885431