Husk å søke om stipend

Søk innen 15. november hvis du vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2018.

Alle elever får utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend, behøver du ikke å søke på nytt.
Det er én felles søknad for stipend og lån, som du finner på www.lanekassen.no/soknader.