Standpunkt, klage på standpunkt og fagdokumentasjons- retningslinjer i Viken

Her finner du alt du lurer på rundt standpunkt og klage på denne, samt retningslinjer for fagdokumentasjon.

Klagefrist på standpunktkarakter er 10 dager fra karakteren er gjort kjent:

  • Vg3/4 og Vg2 YF har klagefrist 23. juni 2020
  • Øvrige klasser har klagefrist 29. juni 2020

 

Hurtigklagefrist:

For elever på Vg3/4 som søker høyere utdanning kan de få klage på standpunkt behandlet før opptak til studier. Fristen for hurtigklagebehandling er

  • Mandag 15. juni kl 15.00 – klagen må være hos oss i administrasjonen innen dette tidspunktet

 

Fagdokumentasjon – nye føringer fra Viken:

For alle elever utstedes fagdokumentasjonen i VIS. Den vil være tilgjengelig for elevene i VIS

Utskrift av fagdokumentasjonen vil kun skje til de som avslutter sitt utdanningsløp etter strukturen i Kunnskapsløftet, som i all hovedsak betyr for alle Vg3 (Vg4) i studieforberedende løp og Vg3/Vg2 yrkesfaglige utdanningsløp.

  • Det innebærer at skolene ikke leverer ut fagdokumentasjon for fullført årstrinn (ikke hele opplæringsløp) for Vg1/Vg2 studieforberedende løp eller Vg1 yrkesfaglige løp. Det presiseres at dersom eleven aktivt ber om fagdokumentasjon for fullført årstrinn plikter skolen å levere dette vederlagsfritt til eleven.

  • De skolene som gjennomfører privatisteksamen, skal utstede kompetansebevis for de privatistene som ikke har en tidligere standpunktkarakter i Viken. (Jf. føringsskrivet punkt 1.9. 1. Nytt vitnemål skal skrives ut av den skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet. 2. For en privatist som tidligere har fått vitnemål som elev, skal skolen som skrev ut det opprinnelige vitnemålet, også skrive ut nye vitnemål for privatisten). Ansvaret for vitnemål for privatist hvor alle fagene er tatt som privatist, er seksjon eksamen og dokumentasjon.