Muntlig eksamen er avlyst

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. Skriftlige sentralt gitte eksamener ble tidligere avlyst. Det betyr at det ikke blir noen eksamener denne våren for elever i videregående skole.

Elevene får vitnemål med standpunktkarakterer

Mange elever har vært usikre på hvordan det blir med eksamen og vitnemål i år. Når det ikke blir eksamen, er det kun standpunktkarakter som kommer på vitnemålet. Med bestått standpunktkarakter i alle fag blir dette et fullverdig vitnemål.

Hele pressemeldingen kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avlyser-muntlig-eksamen-i-videregaende-skole/id2698415/