Bok og bolle

Er du glad i å lese? Eller trenger du inspirasjon? Eller leser du best under "press"? Bli med på lesesirkel på biblioteket.

I desember starter bibliotekar Celine opp en lesessirkel for elever på Drømtorp. Vi møtes en torsdag i måneden i midttimen, på et grupperom på biblioteket. 

Dette skjer i lesesirkelen:

- alle leser samme bok (i løpet av 4 uker)

- vi møtes og snakker om boka

- servering av boller

Alle er velkommen til å delta. Eneste man må gjøre, er å lese den aktuelle boka, som vi blir enige om i fellesskap. Du må ikke si noe i gruppa dersom du ikke ønsker det. Det er lov å bare lytte.

Det er 8 plasser. Førstemann til mølla.