Velkommen til konferansekveld

Vi har gleden av å invitere til konferansekveld på Drømtorp videregående skole mandag 11. november 2019. Foresatte og elever inviteres til å snakke med lærerne etter oppsatt plan.

Skolen er opptatt av foresattes involvering i elevens skolehverdag. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom foresattes involvering og elevens motivasjon og trivsel. Vi ønsker derfor at eleven skal delta på konferansekvelden sammen med foresatt. 

Dere inviteres til å snakke med kontaktlærer etter vedlagt plan. Dersom dere ikke har anledning til å møte på oppsatt tidspunkt, vennligst gi beskjed til kontaktlærer på mail eller tlf. 64 91 46 00 

Elevens faglærere vil også være tilgjengelig for samtale mellom klokken 15.00 og 20.00 i skoletorget.

Vi gjør oppmerksom på at skolen ikke har anledning til å gi opplysninger om elever over 18 år uten elevens samtykke. 

Skolens ledelse og rådgivere vil være tilgjengelige hele kvelden. 

Alle er hjertelige velkommen!

Med vennlig hilsen
Sissel Onstad, rektor