Elevundersøkelsen gjennomføres i oktober

Alle elever ved Drømtorp får mulighet til å svare på elevundersøkelsen i oktober. Her får elevene si sin mening om hvordan det er å være elev på Drømtorp. Resultatene brukes til forskning og til å gjøre skolen bedre. Elevene svarer anonymt, og det er frivillig å delta.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre denne undersøkelsen på Vg1. Ved Drømtorp har vi valgt å gjennomføre elevundersøkelsen på alle trinn, og både vår og høst. Grunnen til dette er at elevene har gått veldig kort tid på skolen når undersøkelsen blir tatt i oktober, og vi ønsker å se om tiltak og bedre kjennskap til skolen gir endrede resultater i løpet av skoleåret.

Her finner du mer informasjon om elevundersøkelsen for elever og for foresatte.