Skolevalget 2019

Valgresultater for Drømtorp videregående skole

Skolevalget 2019

Valgresultater for Drømtorp videregående skole

Valgdeltakelse: 83,2 %

Blanke og ugyldige stemmer er ikke med i oversikten over partienes prosentvise oppslutning.

 Drømtorp VGS
Drømtorp VGS

Flere detaljer og landsdekkende resultater finnes på nsd.no/skolevalg.