Nyheter

Student som skriver med penn

Skriftlig eksamen avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Nordre Follo kommunevåpen

Unngå koronasmitte

Her kommer råd fra Nordre Follo kommune:

Sjekkliste

Registrering av oppmøte/fravær i perioden med digital opplæring

Føringene fra skoleeier sier at vi skal registrere oppmøte. På Drømtorp fortsetter vi å føre oppmøte i VIS. I og med fravær ikke skal komme på elevenes vitnemål eller kompetansebevis, registreres fravær som gyldig fravær (rettighetsfravær, det vi bruker ved elevrådsarbeid eller tilsvarende), Vi vil da se elevenes tilstedeværelse i ulike fag.

Sykepleier

Kontakt gjerne skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig alle hverdager i vanlig åpningstid. Klikk her for kontaktinformasjon.

Coronoavirus

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

tomme stoler

Reisestopp til utlandet og avlysning av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Student som skriver med penn

Oppgave på aksjonsdagen 12. feb

Her er lenke til oppgaven elevene som er på skolen skal jobbe med.

Trusler

Trusler på sosiale medier

I løpet av de siste ukene har videregående skoler i hele landet fått trusler via sosiale medier. Vår skole har igjen mottatt denne type trusler.

Røde Kors logo

Aksjonsdag til inntekt for Ski Røde Kors

12. februar er det aksjonsdag! Vi ønsker at alle elevene er med og bidrar med ett dagsverk. Pengene går til Ski Røde Kors og deres arbeid i nærmiljøet i Ski.

Ubah Abdullah Aden

Fersk forfatter på skolen

Skolens minoritetsrådgiver Ubah Abdullah Aden har akkurat gitt ut bok om kjønnslemlestelse. Boka er på somalisk.