Nyheter

Mannen som fikk hele auditoriet til å le

Som en del av Den kulturelle skolesekken hadde Drømtorp i dag besøk av standupkomiker Jonis Josef

Gjennom tidene

Helse og oppvekst Vg1 jobber seg gjennom tidsepokene og undersøker hvordan våre livsstiler har forandret seg fra 1900 til 2010.

TEMA - Demokrati og medborgerskap

Tverrfaglige aktiviteter på Drømtorp i forbindelse med valget

Skolestart

Nye og gamle elever møtte i dag til skolestart med store smil.

Skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss hvis du bor mer enn 6 km fra skolen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss uavhengig av avstand.

Portrait Of Male And Female Tutors In Classroom

Foreldremøter 21. og 22. august 2017

Er du foreldre til en elev som begynner på Vg1 eller Vg2 på Drømtorp i august? Her finner du oversikt over foreldremøtene vi arrangerer ved skolestart

Informasjon om skolestart 17. august

Dro i land til sammen 48 seksere fra Drømtorp

Vel gjennømført FolloOlympiade!

Siste frist for innlevering av bøker er 22. juni

Bøker som ikke blir levert, eller som blir levert etter 22. juni, vil bli fakturert.