To undersøkelser gjennomføres i mars

Alle elever ved Drømtorp blir invitert til å svare på to forskjellige undersøkelser i løpet av mars. Elevene får si sin mening om hvordan det er å være elev og ungdom. Resultatene brukes til politikkutforming, forskning og til å gjøre skolen bedre. Elevene svarer anonymt, og det er frivillig å delta.

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre denne undersøkelsen på Vg1. Ved Drømtorp har vi valgt å gjennomføre elevundersøkelsen på alle trinn, og både vår og høst. Grunnen til dette er at elevene har gått veldig kort tid på skolen når undersøkelsen blir tatt i oktober, og vi ønsker å se om tiltak og bedre kjennskap til skolen gir endrede resultater i løpet av skoleåret. Her finner du mer informasjon om elevundersøkelsen [lenke til infoskriv elevundersøkelsen].
 
Ungdataundersøkelsen
Ungdataundersøkelsen stiller spørsmål om hvordan det er å være ungdom i Norge i dag. Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning. Ungdata gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å gå i dybden innenfor ulike temaer. Her finner du mer informasjon om Ungdataundersøkelsen [lenke til infoskriv Ungdata].
 
Det er frivillig å delta, og det går også an å la vær å svare på enkelte spørsmål dersom du ønsker det. Elevene svarer anonymt. Vi håper at flest mulig ønsker å delta slik at alle elevenes mening kommer fram.