Valgvake

I forbindelse med valget i USA 8. november samlet rundt 50 elever seg på skolen for å følge utfallet.