Nyheter

Bøker

Bokinnlevering

Alle lærebøker må leveres inn på biblioteket innen siste skoledag. Bøker som ikke er levert innen mandag 22. juni, blir fakturert 75% av prisen for en ny bok. Dette gjelder selv om boka blir levert inn i etterkant.

Eva Kalaitzidi

Gratulerer med fagbrev, Eva Kalaitzidi!

Vår flotte lærling hadde fagprøve denne uken og fikk meget godt bestått.

Stoppeklokke

Standpunkt, klage på standpunkt og fagdokumentasjons- retningslinjer i Viken

Her finner du alt du lurer på rundt standpunkt og klage på denne, samt retningslinjer for fagdokumentasjon.

.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Nytt utdanningsprogram på Drømtorp fra høsten 2020 er linja "Informasjonsteknologi og medieproduksjon".

Student som skriver med penn

Oppgave på aksjonsdagen 12. feb

Her er lenke til oppgaven elevene som er på skolen skal jobbe med.

Trusler

Trusler på sosiale medier

I løpet av de siste ukene har videregående skoler i hele landet fått trusler via sosiale medier. Vår skole har igjen mottatt denne type trusler.

Røde Kors logo

Aksjonsdag til inntekt for Ski Røde Kors

12. februar er det aksjonsdag! Vi ønsker at alle elevene er med og bidrar med ett dagsverk. Pengene går til Ski Røde Kors og deres arbeid i nærmiljøet i Ski.

Ubah Abdullah Aden

Fersk forfatter på skolen

Skolens minoritetsrådgiver Ubah Abdullah Aden har akkurat gitt ut bok om kjønnslemlestelse. Boka er på somalisk.

Lærerne Usman Aslam, Håvard Ofstad og Anne Haagensen

Forskningskonkurransen "Holbergprisen i skolen" er i gang!

Drømtorp er plukket ut som en av tyve skoler som skal delta i årets utgave av forskningskonkurransen "Holbergprisen i skolen". Det er to sosiologiklasser på VG3 som deltar.

Boller

Bok og bolle første torsdag i måneden

Alle er velkommen til å delta på Bok og bolle. Jeg har med hjemmebakte boller og en novelle som jeg leser høyt.