Aksjonsdag for Røde Kors

Aksjonsdag til inntekt for Ski Røde Kors ungdomsarbeid. "Et varmere samfunn"

Vi ønsker at alle elevene er med og bidrar med ett dagsverk. Pengene går til Ski røde kors og deres arbeid i nærmiljøet i Ski. I fjor samlet vi inn 86000 kr, denne rekorden må vi slå i år! Dere kan allerede nå finne en jobb. Kravet er at det er én dags jobbing, og dere skal betale inn minimum 350 kr til aksjonen.