Aksjonsdag for Røde Kors

Aksjonsdag til inntekt for Ski Røde Kors ungdomsarbeid.