Skolestart

Vg1 alle programområder møter kl. 1000 i skoletorget

Vg2, Vg3 og Vg4 alle programområder møter kl. 0900 i skoletorget.

Tilrettelagt opplæring møter kl. 0900 på egen avdeling