Rektor og ledelse

Sissel Onstad

Rektor 

Marianne Vik

Assisterende rektor, avdelingsleder fellesfag

Marit Bulterud

Avdelingsleder Medier og kommunikasjon

Ulf Reinert Kirkemo

Administrasjonsleder

Taran Leifson

Studieleder, avdelingsleder Service og samferdsel

Anne Berit Lerfald (vikar for Venche Thon)

Avdelingsleder Helse og oppvekst og Tilrettelagt opplæring.

Tora Frøseth

Avdelingsleder Service og samferdsel

Kontaktpersoner

Sissel Onstad

Rektor

E-post Sissel.Onstad@dromtorp.vgs.no

Marianne Vik

Ass. rektor, avdelingsleder

E-post marianne.vik@dromtorp.vgs.no

Marit Bulterud

Avdelingsleder

E-post marit.bulterud@dromtorp.vgs.no

Ulf Reinert Kirkemo

Administrasjonsleder

E-post Ulf.Reinert.Kirkemo@dromtorp.vgs.no

Taran Leifson

Avdelingsleder

E-post Taran.Leifson@dromtorp.vgs.no

Tora Frøseth

Avdelingsleder

E-post Tora.Froseth@dromtorp.vgs.no

Anne Berit Lerfald

Avdelingsleder (vikar)

E-post Anne.Berit.Lerfald@dromtorp.vgs.no