Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Lærer i samfunnsfag og engelsk 24.09.2017 145%%
Lærer/spesialpedagog tilrettelagt opplæring i helse og oppvekstfag 24.09.2017 50%
Lærer i samfunnsfag og norsk 24.09.2017 70%