Vår karriereveileder, Christian Holter, finner du på mesaninen tirsdag og torsdag kl 09.00-11.30