Elevrådet

Vi gleder oss til et aktivt skolemiljø på Drømtorp skoleåret 2017/18

Har du forslag eller ting du vil skal bli tatt opp?

Send en e-post til elevrad@dromtorp.vgs.no.

 

 

 

Kontaktperson

Espen Halvorsen (Drømtorp vgs)

Avdelingsleder

E-post Espen.Halvorsen.Dromtorp.vgs@dromtorp.vgs.no