Eksamensplan

Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Eksamensplaner (UDIR)

Kontaktperson

Marit Bulterud

Avdelingsleder

E-post marit.bulterud@dromtorp.vgs.no