Eksamensplan

Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Eksamensplaner (UDIR)

Kontaktperson

Marianne Vik

Assisterende rektor

E-post marianne.vik@dromtorp.vgs.no