Invitasjon til informasjonsmøte på Drømtorp videregående skole

Til elever og foresatte på Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Salg/service/sikkerhet, Reiseliv og IKT-servicefag, tirsdag 30. januar 2018 – kl. 18-20

Trykk her for å melde deg på.

Det nærmer seg tiden for at elevene våre skal ta et valg på hva de vil gjøre
neste skoleår.

Vg1-elevene kan velge mellom følgende studieretninger på Vg2:
• Salg, service og sikkerhet
• Reiseliv
• IKT-servicefag
• Transport og logistikk

Alle områder kan by på spennende og interessante lærlingjobber etter Vg2 og
videre utviklingsmuligheter etter endt læretid.

For Vg2-elevene står valget mellom læretid eller påbygg for generell
studiekompetanse. Mange elever er bestemt på å ta påbygg, men er de da sikre
på at dette er veien til drømmejobben?

Målet vårt med dette informasjonsmøtet er å gi elever og foresatte sammen et
bedre grunnlag slik at elevene gjør et riktig valg for neste år. Representantene
fra de ulike opplæringskontorene som kommer er engasjerte, vet hva som
venter elevene innenfor de ulike fagområdene og i læretiden og de bidrar til å gi
lærlinger en trygg opplæringstid etter Vg2.

Program

• Kl. 18.00: Generell informasjon om de ulike linjevalgene på Vg2 for Vg1-
elever
• Kl. 18.30: Informasjon om læretid for Vg2
• I skoletorget: Opplæringskontorene presenterer seg og sine lærefag,
eventuelt i samarbeid med noen av sine bedrifter/lærlinger. Mingling med
enkel servering. Her vil det være mulig å snakke med og gjøre avtaler
med opplæringskontorene.


Dette inngår som en del av den yrkesfaglige opplæringen, så det
er pliktig oppmøte for Vg1- og Vg2 elever. Elevene kompenseres
med avspasering på et senere tidspunkt.

 

Trykk her for å melde deg på.


Med vennlig hilsen
Drømtorp videregående skole