Elever på trykk i Østlandets blad

To av elevene på medier og kommunikasjon har fått publisert hver sin artikkel i Østlandets blad. Begge artikkelene er om valget, den ene om fraværsgrensen og den andre om boligpriser. Vi gratulerer Magdalena og Erika som publiserte journalister!

Ønsker du å lese artiklene har vi ØB på pauserommet. Hvis du er på skolens nett, har du tilgang via A-tekst.