Skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss hvis du bor mer enn 6 km fra skolen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss uavhengig av avstand.

Avstanden regnes etter den korteste gangavstanden mellom hjem og skole. Du må ha folkeregistrert adresse i Akershus for å ha rett til skoleskyss.

Slik får du gratis skoleskyss

Alle som har rett til skoleskyss får utlevert et reisekort som inneholder en skolebillett ved skolestart.

Dersom du har behov for fast eller midlertidig tilrettelagt skyss, eller mangler kollektivdekning der du bor, ta kontakt med skolen. Skolen vil sende en søknad videre til trafikkselskapet Ruter.

Les mer skoleskyss på Ruters hjemmeside hvis du har spørsmål som skolen ikke kan svare på.

Ruteopplysninger

Informasjon om når og hvor bussene går, finner du på Ruter. Bussstoppet rett utenfor skolen heter Ski næringspark.

Klage på avslag?

Kontakt Ruter – post@ruter.no
Telefon: 40 00 67 00

Lang reisetid

Dersom du bruker mer enn 15 timer per uke i reise- og ventetid mellom hjem og skole, har du rett til å få et tilpasset transporttilbud. Tiden regnes normalt i forhold til skolens formelle start- og sluttid, ikke den enkelte elevs timeplan.

Midlertidig reisebevis

Midlertidig reisebevis utstedes KUN i forbindelse med endringer på allerede utstedte kort eller ved bestilt og betalt kort. Ikke ved førstegangsutstedelse eller gjenglemte kort. 

 

Les mer om skoleskyss på nettstedet til Akershus fylkeskommune.

Kontaktperson

Stine Loe

E-post stine.loe@dromtorp.vgs.no