Årets mentoropplæring på Lunde leir

Utrolig engasjerte elevmentorer bidro til å gjøre oppholdet på Lunde ikke bare utrolig lærerikt og givende faglig, men også kjempemorsomt!

Elevmentoropplæringen går hver vår av staben to dager på våren. På forhånd hadde elevene søkt om å bli elevmentor og vært på intervju, 28 kanditater kom denne gangen gjennom nåløyet og skal bidra til et bedre psykososialt skolemiljø for 1. klassene neste skoleår.